Kopidlno

Tradiční country a bluegrassová hudba mají v Československu dlouhé a hluboké kořeny. Lze říci, že v bezprostřední návaznosti na vznik festivalu PORTA byla odstartována ohromná vlna zájmu o žánr, která logicky přinášela zakládání dalších hudebních podniku. Vedle Country festivalu v Jablonci nad Nisou a pražských FC festivalu, se řadí BANJO JAMBOREE od roku 1973 k těm prestižním a nejstarším. Původni přátelské setkání banjistů, u jehož zrodu stál kopidlnský Jan Macák, spolu s Daliborem Cidlinským a Petrem Kuklíkem, se v průběhu více jak čtvrti století rozvinulo do festivalu, jehož význam byl v tuzemsku nesporný a rovněž v zahraničí se o něm hovoří s respektem.

 

 

Strakonice

Festival se odehrával do roku 1991 v Kopidlně, kde však v průběhu let narážel na ideologické i organizační překážky, které vyústily v následné přenesení festivalu pod jiného pořadatele. Po dohodě s Janem Macákem a novým zájemcem o pořádání – Městským kulturním střediskem ve Strakonicích byl již další ročník pořádán v areálu hradu ve Strakonicích. Dohodou všech stran bylo stanoveno, že festival je přeložen do Strakonic do té doby, než se v Kopidlně zlepší organizační podmínky pro jeho navrácení.

 

 

Jamboree a Banjo Jamboree

Banjo Jamboree se ve Strakonicích odehrávalo 9 let a před konáním jubilejního 25. ročníku se po dohodě pořadatel festival vrátil zpět do Kopidlna. Vzhledem k tomu, že strakoničtí pořadatelé již s bluegrassovým a country žánrem prokázali dobré zkušenosti a divácký i muzikantský ohlas na festival byl příznivý, rozhodlo vedení MKS pokračovat v pořádání bluegrassové a country přehlídky pod názvem JAMBOREE.
V uplynulých více jak 30ti letech procházely festivaly BANJO JAMBOREE a JAMBOREE všechny tuzemské skupiny, které v žánru něco znamenají. Dalším pozitivem bylo navázání kontaktu se zahraniční scénou, což přináší jednak dramaturgické obohacení programů, ale rovněž srovnání hudebních úrovní a výměnu zkušeností mezi hudebníky. Samozřejmým důsledkem bylo navázání kontaktů mnoha českých skupin s organizátory festivalů v zahraničí a to nejen v Evropě ale i ve Spojených státech amerických.